Een club waar jij je thuis voelt!

OTR NIEUWS

We hebben wat moeten schuiven met data door omstandigheden, maar we hebben ook een  2- tal extra evenementen mogen bijschrijven.
Op 15 augustus en 12 december mogen we op het ZAMC terrein  een OTR Extreme  "try-out" organiseren.
Dit kwam tot stand via een verzoek van Robert van der Tweel ( ZAMC OTR lid). De trialcommissie heeft hier inmiddels haar medewerking aan verleend.
Vervolgens heeft dit geleid tot een leuk uitdagend stukje terrein waar de trialvaardigheden prima bijgeschaafd kunnen worden van onze OTR leden.
Er mag met eigen motor gereden worden.
Uiteraard is dit alleen maar mogelijk als we de regels strikt opvolgen van de OTR commissieleden.
Wanneer je het terrein op komt met Enduro motor moet deze in een speciaal afgezet paddock geparkeerd worden nabij het reeds ingerichte terrein.
We zullen dit met borden gaan aangeven en laten tijdens deze evenementjes maximaal 20 deelnemers toe welke we zullen verdelen in 4 groepjes.
Het oefenterrein zal speciaal afgezet zijn met lint. Het is ten strengste verboden om zich buiten het lint te begeven met de motor, en we zullen hierop moeten handhaven om dergelijke evenementen in de toekomst ook mogelijk te maken.
De commissie verwacht hierin medewerking en begrip van de deelnemers en wenst iedereen veel plezier toe tijdens de aankomende evenementen.
 
Met vriendelijke groet,
Maurice Sueters 
Commissielid ENDURO - OFFROAD
Mobiel: 0682975829 
Thuis: 0314-625311 
Email: offroad@zamc.nl
Adres: Korenweg 4, 7021 ME Zelhem 

Een club waar jij je thuis voelt !Contact


Sociale Media