ZONNEPANELEN VOOR DE ZAMC!
Het is alweer 3,5 jaar geleden dat het onderwerp zonnepanelen bij de ZAMC aan de orde is geweest.  De reden dat destijds de zonnepanelen niet zijn aangeschaft, heeft te maken met het feit dat er in de betreffende bijzondere  ledenvergadering teveel vragen onbeantwoord bleven.
Een onlangs door het bestuur aangestelde werkgroep heeft deze vragen nu echter ruimschoots weten te beantwoorden en daarom besloot het bestuur wederom een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven, teneinde de aanschaf van zonnepanelen opnieuw voor te leggen aan de leden.
Deze bijzondere ledenvergadering heeft op dinsdag 29 november jl. plaatsgevonden waarbij slechts één onderwerp op de agenda stond nl. wel of geen definitieve aanschaf van zonnepanelen.
Namens de werkgroep, bestaande uit Frank Besselink, John de Ruyter en Niels Bierman, heeft Frank Besselink in deze vergadering een “Power Point” presentatie gegeven. Deze heldere presentatie heeft er toe geleid dat een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor aanschaf van zonnepanelen heeft gestemd.
Namens het bestuur zal de werkgroep ervoor zorgen dat er begin januari 2017 een getekende offerte ligt, waarna opdrachtverstrekking zal volgen. Onderdeel van de opdrachtverstrekking zal zijn, dat de installatie eind maart, begin april 2017 werkend is geplaatst op het dakvlak van het clubgebouw aan de ingang zijde.
Namens het bestuur,
Gerhard Gerritsen,      
Voorzitter
Copyright © 2018 ZAMC All Rights reserved
ZAMC Hoofdsponsoren