De prijswinnaars in de klasse Toer
Bij de “Off Road” werden de prijzen als volgt verdeeld:
1. Sebastian van Til
2. Robert van der Tweel
3. Sven Brandenbarg
De “Ploetertrofee”werd voor het tweede opeenvolgende jaar gewonnen door Sebastian van Til.
Bij de afdeling “Trial” gingen de prijzen naar de volgende trial rijders:
Klasse A : Willian Veldhorst
Klasse B : Pascal Jurriëns
Klasse C : Erik Lusink
Klasse D : Chiel Boon

De “Karel Scheffer Trofee”werd dit jaar gewonnen door Willian Veldhorst.
Deze wisseltrofee wordt gewonnen door de trialrijder die tijdens de Clubwedstrijden het hoogste aantal brutopunten heeft weten te behalen.
Deze trofee werd uitgereikt door Rikie Scheffer.

Tenslotte werd de traditionele “Duim” uitgereikt aan de ZAMC’er die zich gedurende een reeks van jaren op een bijzondere wijze voor de ZAMC heeft ingezet.
Deze eer viel dit jaar te beurt aan ex- voorzitter Otto Duursma.
Voorzitter Gerhard Gerritsen gaf een opsomming van alle werkzaamheden welke Otto in zijn tijd als voorzitter van de ZAMC heeft verricht en  dat hij ook na zijn aftreden als voorzitter nog diverse werkzaamheden voor de ZAMC verricht.
Onder applaus van de aanwezigen mocht Otto de “Duim” in ontvangst nemen met een bos bloemen voor zijn vrouw “ter compensatie voor al de uren dat
Otto afwezig was t.b.v. de ZAMC”
In een reactie op zijn onderscheiding  bedankte Otto het bestuur voor dit blijk van waardering van zijn werkzaamheden voor de ZAMC.
Otto benadrukte dat hij in zijn werk als voorzitter ontzettend veel te danken heeft gehad aan de vele vrijwilligers die zich door de jaren heen voor de ZAMC op allerlei gebied hebben ingezet.
Hij droeg daarom deze eervolle onderscheiding op aan alle vrijwilligers van de ZAMC die eigenlijk ook allemaal een “Duim”verdiend hebben.
Op zaterdagavond 14 januari jl. werd de jaarlijkse feestavond van de ZAMC gehouden.
Traditioneel worden op deze avond de namen van de winnaars in de diverse categorieën bekend gemaakt en de daarbij behorende prijzen uitgereikt. Bij de afdeling “Toer”ging de eerste prijs naar Henk Hendriksen, de tweede prijs naar Gerrit Woolschot en de derde prijs naar Appie Broekman.
Het klassement wordt bepaald aan de hand van het aantal kilometers welke een deelnemer heeft gereden bij de diverse toertochten van de ZAMC.
De hoofdprijs bestaat uit een wisselbeker genaamd “Jan Garritsen Trofee” en werd evenals voorgaande jaren uitgereikt door
de zoon en dochter van Jan.
Fotoalbum

Uitreiking van de "Duim"
De prijswinnaars in de klasse Toer.

Uitreiking van de prijzen in de Off Road Klasse

De winnende Trialisten

Feestavond 2017
Copyright © 2018 ZAMC All Rights reserved
ZAMC Hoofdsponsoren