TRIALGP 2019 naar ZELHEM
Na ruim een jaar intensief lobbyen heeft de ZAMC onlangs de contracten getekend met TrialGP-Promotor Sport7 uit Engeland om in 2019 een wedstrijd te organiseren voor het officiële FIM wereldkampioenschap trial!

Na maanden van overleg is de kogel door de kerk! 
Op onze unieke motorsportaccommodatie “De Langenberg” mag de ZAMC volgend jaar de absolute wereldtop ontvangen voor een WK trialwedstrijd. De data zijn vastgesteld op 22 en 23 juni 2019.
Na de twee zeer succesvol verlopen EK-wedstrijden in 2012 en 2017, wilde de ZAMC ook de laatste stap in deze motorsport discipline zetten: het WK trial in Zelhem en nu is het dan zo ver!

Drie weken na het door de ZAMC in 2017 georganiseerde EK Trial vonden de eerste oriënterende gesprekken plaats met de KNMV over de mogelijkheid een WK trial te organiseren.
Kort hierna werden TrialGP -Promotor Sport7, die de rechten heeft voor de organisatie van WK-wedstrijden, en de wereldmotorsportbond FIM op de hoogte gebracht van de grootse plannen in Nederland.
Tijdens de laatste WK-wedstrijd in 2017 - in Italië - is de ZAMC samen met de KNMV de onderhandelingen gestart.

Hoewel de gesprekken steeds in positieve sfeer verliepen heeft het toch meer dan een jaar geduurd voordat de handtekening werd gezet. De ZAMC moest eerst aantonen dat we een dergelijke klus tot een goed einde zouden kunnen brengen. Belangrijk was zeker dat we met twee geslaagde EK-wedstrijden een perfect visitekaartje konden afgeven. De voorwaarden die Sport7 stelde waren fors, maar voor de ZAMC acceptabel. Vooral de aanpassingen aan het terrein waren een terugkerend thema.
Inmiddels is de onze accommodatie twee maal gekeurd en goed bevonden voor het grootse WK-Trial evenement in 2019!

Sport7 is een moderne commerciële organisatie die onder ander tot doel heeft de trialsport wereldwijd naar een hoger niveau te brengen. Daarbij zijn grote partijen betrokken, en vormen tv-registratie en publiciteit via sociale media belangrijke onderdelen van hun opzet. Zo kan men via hun speciale app en Facebook alle wedstrijden wereldwijd live volgen.
De WK-ronde in Zelhem maakt deel uit van een serie van acht die in Europa en Japan worden verreden.
Uiteraard is de KNMV ook verheugd dat het gelukt is om na 40 jaar, weer een WK-trial naar ons land te krijgen. Nederland stond al hoog op de lijst van landen die in bijna alle takken van de motorsport wedstrijden op het allerhoogste plan organiseren. Nu dus ook trial!

Het was de ZAMC inmiddels wel duidelijk wat ons te doen stond want tussen wedstrijden op Europees-en wereldniveau zit een erg groot verschil.
De mondiale toprijders beschikken over onvoorstelbaar grote vaardigheden die vereisen dat de bestaande hindernissen op een nog grotere moeilijkheidsgraad worden gebracht. Daarnaast moest de gehele accommodatie middels een ingrijpende facelift op orde worden gebracht.

Om de kans op het doorgaan van deze wedstrijd zeker te stellen heeft ZAMC de zaken direct groots aangepakt.
Maar liefst 250 ton stenen  variërend in vorm en afmetingen van 1 tot 7 ton werden speciaal voor deze gelegenheid aangekocht  in o.a. Denemarken, Duitsland en België en vervolgens naar Zelhem getransporteerd.
Om deze allemaal op de gewenste plaats te krijgen is al sinds begin dit jaar dagenlang met groot materieel gewerkt om dit te realiseren.

Het bestuur van de vereniging heeft ZAMC routinier en organisatiedeskundige Dick Bulten aangesteld als projectmanager voor de organisatie van dit absolute top evenement voor de ZAMC.
Dick realiseerde zich terdege dat de aanpassingen aan de accommodatie geen zekerheid gaf dat de wedstrijd ook werkelijk zou doorgaan.
Toch moest die gok volgens Dick worden genomen om de kans zo groot mogelijk te maken deze wedstrijd te mogen organiseren en moesten we natuurlijk wel laten zien waartoe de club in staat is, en dat is volgens Dick goed gelukt.

Daarnaast zal er nog een forse inspanning geleverd moeten worden om het geheel ook financieel op orde te krijgen. Gelukkig is er nu duidelijkheid en  hebben de beide hoofd sponsoren van de EK wedstrijden hun medewerking toegezegd.
Naast de hoofd sponsoren zijn er inmiddels ook een groot aantal bedrijven die een sponsorbijdrage willen leveren voor dit prachtige motorsport evenement.

De organisatie staat vanaf nu nog een lang en pittig traject te wachten.
Eerst moeten de benodigde vergunningen er komen maar als de voortekenen niet bedriegen zal dat geen probleem opleveren.
In gesprekken met de Gemeente Bronckhorst is gebleken dat de gemeente zeer positief is  over het aanstaande WK-evenement dat als een perfecte promotie voor de gemeente en de gehele regio beschouwd kan worden. 

Verder zullen ca. 200 medewerkers worden gezocht die de meest uiteenlopende taken gaan vervullen. Maar afgaande op de ervaringen in dit opzicht bij de EK wedstrijden zal dat zeker gaan lukken.

De ZAMC heeft één belangrijke doelstelling voorop gesteld: het moet een écht publieksevenement worden. Zo zal het gehele wedstrijdverloop via  videowall- en beeldscherminformatie prima gevolgd kunnen worden. Dat is voor de gehele trialwereld een noviteit.”
Het hoofdterrein is inmiddels al omgebouwd tot een echte arena, de locaties voor de tribunes zijn bekend.
Het belooft een echt mega evenement te worden!
Back
Next
Copyright © 2018 ZAMC All Rights reserved