ZAMC Hoofdsponsoren
Copyright ┬ę 2019 ZAMC All Rights reserved
Over De ZAMC
De ZAMC werd opgericht op 4 november 1972 en bestond toen uit een klein groepje enthousiaste motorsportliefhebbers die afkomstig waren van de toenmalige supportersgroep "Jan van Beek" Deze Zelhemse motorcrosser was in de zestiger jaren een getalenteerd motorcrosser en beschikte over een eigen supportersgroep die hem zowel mentaal als financieel ondersteunden. De talenten van Jan van Beek bleven ook internationaal niet onbekend want na het boeken van de nodige nationale en internationale resultaten kreeg van Beek een contract aangeboden van de Nederlandse importeur van Husqvarna.
Met dit contract op zak was het voor de supportersgroep niet langer noodzakelijk om Jan van Beek met name financieel te ondersteunen waarna de groep zich de vraag stelde hoe het verder moest met de supportersgroep.
Men nam toen het wijze besluit om een vereniging op te richten onder de naam "ZAMC" die volgens de toen opgestelde statuten ten doel had "de Auto - en Motorsport in zijn algemeenheid te bevorderen"

Zonder overdrijving kan terugblikkend op haar 40-jarig bestaan gesteld worden dat de vereniging daar ruimschoots in is geslaagd. Want de inkt van de statuten was nauwelijks opgedroogd of men begon op zolderkamertjes en huiskamers van de bestuursleden plannen uit te werken van te organiseren auto- en motorsport evenementen.

Wel was duidelijk dat er geen evenementen dienden te worden georganiseerd welke reeds door de HALMAC in Halle werden gehouden. Met het bestuur van deze vereniging werd daarom een "Herenakkoord" afgesproken en dat hield in dat motocross door de HALMAC zou worden georganiseerd en dat de ZAMC zich hoofdzakelijk zou bezig houden met het organiseren van motortrial en enduro wedstrijden.

In een lange reeks van jaren heeft de ZAMC zich als organiserende vereniging onderscheiden in deze tak van motorsport met als absoluut hoogtepunt het EK motortrial welke in september van 2012 door de ZAMC werd georganiseerd.

Maar hoewel de trial als specialiteit van de vereniging kan worden aangemerkt keek men vanaf de oprichting ook om zich heen of er wellicht ook in andere gemotoriseerde evenementen georganiseerd konden worden.
Met veel enthousiasme en inzet togen de toenmalige bestuurders aan het werk en het resultaat mocht er zijn.
Zo werden er dus naast de trial, vele ori├źntatieritten voor auto's en motoren georganiseerd, grasbaanraces, motoball, 4x4 Wheeldrive, en betrouwbaarheidsritten voor motoren, welke later in de tijd door het leven gingen onder de naam Enduro.

Deze tak van motorsport wordt jaarlijks door de ZAMC georganiseerd en is beter bekend onder de naam
"Jan van Beekrit". In 2012 werd voor de 34e keer de Jan van Beekrit georganiseerd en dat evenement kreeg een bijzonder tintje vanwege het feit dat het onderdeel uitmaakte van de KNMV Kampioens Enduro welke op 30 november en 1 december door de ZAMC werd georganiseerd.

Om al deze evenementen te kunnen organiseren is een groot aantal vrijwilligers nodig maar dat is tot op heden nooit een probleem geweest.
Daarnaast is het een absolute noodzaak dat er goede contacten zijn met de omgeving en direct aanwonenden.
De motorsport heeft in de algemene publieke opinie niet altijd een positief imago en de ZAMC realiseert zich dat terdege. Het bestuur doet er dan ook alles aan om bij het organiseren van evenementen ruimschoots van tevoren de direct aanwonenden te informeren over het evenement en hen te laten aangeven welke knelpunten of wensen er bestaan zodat hier tijdig rekening mee gehouden kan worden.
In de praktijk blijkt dat dit door betrokkenen zeer op prijs wordt gesteld en het aantal klachten over een evenement is daardoor zeer beperkt.

Een goede accommodatie is eveneens noodzakelijk om een evenement succesvol te organiseren.
De ZAMC beschikt sinds 2010 over een geheel nieuw clubgebouw op
motorsportaccommodatie "de Langenberg"aan de Korenweg te Zelhem.
De vereniging beschikt op deze accommodatie over 6 ha terrein welke eigendom is van Regio Achterhoek.
Niets doet meer denken aan de tijd dat op deze plaats jaren geleden het huisvuil uit de Achterhoekse gemeenten werd gedeponeerd. Het clubgebouw oogt degelijkheid en past perfect in de landelijke omgeving van het gehele gebied.

Sinds enige maanden beschikt de vereniging zelfs over een eigen medisch centrum waar gewonde deelnemers aan evenementen, of toeschouwers kunnen worden opgevangen voor kleine medische behandelingen of in afwachting zijn van vervoer naar een ziekenhuis.
Om deze prachtige accommodatie te kunnen realiseren was een grote mate van zelfredzaamheid noodzakelijk en een jarenlange procedure voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.
Met de huidige accommodatie is de ZAMC klaar voor de toekomst en kunnen er nog vele evenementen worden georganiseerd.