Verslag Toer evaluatie 2016 op 27 november in ons clubgebouw De Langenberg.
Dit keer hebben zich 30 mensen opgegeven voor de evaluatie, inclusief het gebruik maken van het buffet. Het is vooral bedoeld  om de gezelligheid en onderling contact te verstevigen en de feestvreugde te verhogen en dit grote aantal
is verheugend! 
Twee mensen hadden zich opgegeven alleen voor het officiële gedeelte maar die lieten helaas zonder afmelding verstek gaan.
De ontvangst vond plaats  met een kopje koffie en een stukje appeltaart van ondergetekende om reden dat hij jarig is geweest.
Niels en Peter hebben de financiën verzorgd en Henk Buiter de fotografie.
Nadat het eerste drankje werd geserveerd zijn we overgegaan tot het officiële gedeelte, de evaluatie, ritten verdeling voor het komende seizoen etc.

We hebben 5 tochten op de woensdagavond gereden en 6 op de zondag met een totaal van 1967 km. De lange tocht naar Bergisch gebied werd afgelast vanwege de ongeschikte weersomstandigheden in dat gebied, scheelt toch ongeveer 500 km.
Nummer 3 in het klassement heeft 1638 km gereden,  nummer 2  heeft 1762 km gereden en de nummer 1 heeft 1863 km gereden.
De tochten voor het komende jaar  werden verdeeld onder de gegadigden die in het evaluatie formulier aangegeven hadden bereid te zijn een tocht te organiseren.
Iedereen was content met de toegewezen datum.

Waar gaan we naar toe in het Hemelvaartweekend in 2017

De meeste stemmen waren voor de Harz,   drie voor het Zwarte Woud en eentje voor Sauerland. Het wordt dus de Harz.
Ingekomen punten:
Erwin van ’t Hul stelt voor om een App-groepje maken om mensen op te roepen om spontaan een tocht te rijden. Een aantal leden zijn hierin geïnteresseerd, dus gaan ze dat opzetten.
Opzeggingen lidmaatschap ZAMC:
Arthur Seegers. Heeft dit seizoen niet meegereden en heeft amper gereden om reden hij het niet mist en  het ook niet meer leuk vindt.
Gerwin te Slaa.  Heeft te weinig tijd om te rijden en is moeilijk in te passen in zijn werk. Daarnaast heeft hij nog een andere hobby, en dat is fietsen, dus heeft hij  hiervoor gekozen.
De afsluiting: 
Bekendmaking de winnaars: derde prijs,  tweede prijs en de Jan Garretsen trofee. Felicitaties en bloemen werden uitgereikt door Niels Bierman.
Nummer 3: Appie Broekman, nummer twee: Gerrit Woolschot en nummer 1: Henk Hendriksen.
De trofee zal uitgereikt worden tijdens het jaarfeest ergens in januari 2017.

Volgend jaar wil Appie alles rijden wat er te rijden valt heeft hij gezegd want hij wil en zal de trofee een jaartje in huis hebben, Appie doe je best het is je gegund!
De uitzetters van de tochten zijn vervolgens naar voren gekomen, een presentje overhandigd waarna buiten een foto werd gemaakt van de groep.
Bennie van Til hoort hier ook bij maar kon vanwege familie perikelen niet aanwezig zijn deze middag.

Op de vraag op het evaluatieformulier of er nog mensen die de toercommissie willen komen versterken kregen we twee positieve reacties.
Erwin van ’t Hul en Jan Hermans. Deze twee mensen gaan het komende seizoen meedraaien en gaan kijken en beleven wat er op hun afkomt en hopelijk het volgende seizoen commissielid worden.

Om ongeveer 5 uur kwam de Snacknees met het buffet en we heerlijk hebben gegeten en het glas nog maar eens een keer vol laten doen.
We kijken terug op een geslaagde en gezellige toer evaluatie.
Namens de toercommissie
Groet,
Henk Hendriksen.
Toer
Copyright © 2018 ZAMC All Rights reserved
ZAMC Hoofdsponsoren