44e Jan van Beekrit/1-daagse KNMV Kampioensrit

Namens bestuur, commissies en medewerkers heet ik u allen van harte welkom op de 44e editie van de Jan van Beekrit. Zonder hulp en medewerking van onze Sponsoren, de Gemeente, de KNMV, EHBO, collega Motorclubs, onze Buren, de Grondeigenaren, Loonwerkers en de tomeloze inzet van onze commissie en medewerkers was deze editie ” 1-daagse ONK Kampioensrit” niet mogelijk geweest.
Het is weer gelukt om een behoorlijke route om het mooie Zelhem uitgezet te krijgen door de inzet van onze route ontwerpers. De route gaat over de openbare weg, bosjes “het Zand” en landerijen.
Onderweg in de route die ongeveer 70 kilometer lang is, zullen de rijders 3 crossproeven moeten afleggen. 1e Kappenbulten, 2e Spektakelproef en de derde bij start en finish op de Langenberg bij ZAMC. Afsluitend zullen de prijsuitreikingen plaatsvinden van zowel de crosscountry, Jan van Beekrit en de Nederlandse kampioenen in hun klasse in het gebouw met aangrenzende tent van ZAMC.

Wel vragen wij nadrukkelijk aan alle deelnemers, begeleiders zich te houden aan de aanwijzingen, zoals pijlen en borden, parkeerplaatsen etc. zoals aangeven op de route. Namens het bestuur wensen wij eenieder die op welke manier dan ook deelneemt als coureur, begeleiders, helpers en medewerkers een hele fijne motorsport dag toe.

Namens bestuur ZAMC
Met vriendelijke groet,
Gerhard Gerritsen
bestuursvoorzitter