Rijden met een historische motor

Bij de ZAMC wordt er sinds 1999 jaarlijks een wedstrijd georganiseerd voor historische motoren. We noemen het de Zelhemse VMC rit. 
Deze wedstrijd is steevast een onderdeel van het zgn. Heksenweekend. Hierbij wordt ( veelal in het 2e weekend van juni ) op zaterdag de wedstrijd bij de ZAMC in Zelhem gereden en op zondag de wedstrijd bij de SEV in Lochem. Het gezamenlijke doel is de VMC deelnemers een mooi weekend te laten beleven in onze prachtige Achterhoek. Gezamenlijk wordt deze wedstrijd in de publiciteit gebracht als het “Heksenweekend”.
(Zowel Zelhem als Lochem hadden blijkbaar in de oudheid een relatie met de plaatselijk heks,  Zelhem met Smoks Hanne  en Lochem had de Witte Wieven )……..

Wat is de VMC?
De Veteraan Motoren Club is een landelijke vereniging voor bezitters/eigenaren van een oude motorfiets of daar belangstelling voor hebben. Het gaat hierbij om motoren met een bouwjaar vanaf ca. 1900 tot en met 1940. De V.M.C. telt momenteel ± 1200 leden en donateurs.
De belangstelling van de aangesloten leden beperkt zich echter niet alleen tot het rijden van ritten en toertochten, uiteraard is het restaureren van de motoren voor het in stand houden van deze unieke motor historie een belangrijk aspect, maar strekt zich ook uit tot andere zaken die met de motorfiets te maken hebben, zoals documentatie, reclamemateriaal, foto’s, accessoires, etc.

Ritten.
Een belangrijke activiteit van de V.M.C. organisatie zijn de ritten ( wedstrijden ) door de aangesloten clubs. Hier komt ook onze club in beeld ! Er zijn in ons land een tiental organisatoren die jaarlijks één of meerdere VMC ritten organiseren die meetellen voor het VMC kampioenschap.

Behalve de ritten ( wedstrijden ) worden er ook zgn. VMC toertochten georganiseerd. Dit zijn activiteiten zonder enig wedstrijdverband, maar waar puur voor de liefhebberij een aangegeven route wordt gereden.
Die organisatoren van de ritten en de toertochten willen allemaal vooral de bezoekers graag laten meegenieten van het zgn. “rijdend museum” met vaak prachtig gerestaureerde motoren. Jaarlijks worden er in ons land zo’n 30 ritten – en toertochten georganiseerd.

Een rit (wedstrijd) voor het VMC clubkampioenschap moet op tijd worden gereden met een vooraf bepaalde gemiddelde snelheid zonder het gebruik van snelheidsmeters en of andere hulpmiddelen. Dus rijden op het gevoel ! Die snelheden worden o.a. bepaald door het bouwjaar van de motor en variëren van 24 tot 36 km/uur. De routes die gereden worden zijn meestal ca. 100 km/u, opgedeeld in een gedeelte tijdrijden en een stuk “vrij rijden”. Er zijn onderweg tijdcontroles waar de tijd wordt opgenomen, iedere berekende tijdsoverschrijding levert 1 strafpunt per minuut op.
Op deze manier komt men tot een uitslag en tot een VMC kampioenschap.

Klassieke motoren.
Steeds vaker stellen organisatoren van VMC ritten hun evenement open voor bezitters van een  klassieke motor. Dit zijn motoren met een bouwjaar vanaf 1941. Omdat het aantal deelnemers aan de VMC ritten de laatste jaren aan het teruglopen is wordt hiermee het deelnemersaantal aan de ritten weer op een acceptabel niveau gebracht.
Ook bij de Zelhemse VMC rit zijn de “klassiekers” welkom.

De Zelhemse VMC rit.
Zoals al aangegeven wordt door de ZAMC sinds 1999 een VMC rit georganiseerd. Een groep enthousiaste ZAMC leden besloten destijds een VMC afdeling binnen de club op te zetten, met uiteraard een rit op de landelijke kalender. Uiteraard waren deze mannen in het bezit van één of meerdere historische motoren.
Jan Hissink was vanaf het begin de grote animator van de Zelhemse VMC rit.

In 2020 werd een commissie opgericht met de bedoeling Jan te ondersteunen bij de organisatie van de rit. In 2023 is de club al toe aan de 22e editie van de rit en is daarmee al haast een “klassieker” op de VMC wedstrijdkalender !

De Jan Hissink Wisselbokaal.
In 2022 is de Jan Hissink Wisselbokaal voor het eerst uitgereikt. Jan is na afnemende gezondheid toch nog onverwacht in 2021 overleden. Dat was voor de commissie aanleiding een heuse Wisselbokaal te gaan uitreiken aan de winnaar van de Zelhemse rit en die beker te vernoemen naar Jan.

Deze vorm van waardering voor Jan zijn niet aflatende werk voor de Zelhemse VMC rit, werd en wordt door de deelnemers en medewerkers aan de rit enorm op prijs gesteld.

Hoe win je de Jan Hissink Wisselbokaal ?
1. Winnaar wordt je met het laagste aantal strafminuten/strafpunten, ongeacht de klasse.
2. Bij gelijk aantal strafpunten telt de oudste deelnemende motor
3. Als dit nog geen beslissing oplevert, wordt de beker uitgereikt aan de oudste deelnemer

De ZAMC – VMC commissie heeft de intentie de komende jaren de rit te blijven organiseren, enerzijds ter nagedachtenis aan Jan, maar anderzijds toch ook wel omdat het gewoon een heel mooi evenement is wat perfect past in de ZAMC doelstellingen.