0
ZAMC Leden

Zelhemse auto en motorclub Zelhem

De ZAMC werd opgericht op 4 november 1972 en bestond toen uit een klein groepje enthousiaste motorsportliefhebbers die afkomstig waren van de toenmalige supportersgroep “Jan van Beek”. Deze Zelhemse motorcrosser was in de zestiger jaren een getalenteerd motorcrosser én enduro rijder. Voor hem werd een supportersclub die hem zowel mentaal als financieel ondersteunde. De talenten van Jan van Beek bleven ook internationaal niet onbekend want na het boeken van de nodige nationale en internationale resultaten kreeg Jan een contract aangeboden van de Nederlandse importeur van Husqvarna.
Met dit contract op zak was het voor de supportersgroep niet langer noodzakelijk om Jan van Beek met name financieel te ondersteunen waarna de groep zich de vraag stelde hoe het verder moest met de supportersgroep.

Rond die tijd werd ook “ontdekt” dat er nog een “slapende” motorclub in Zelhem bestond. Al jaren niet meer actief, maar nog wel met een kassaldo die de moeite waard was. Men nam toen het wijze besluit om beide clubs te fuseren en een nieuwe vereniging op te richten onder de naam “ZAMC” die, volgens de toen opgestelde statuten, ten doel had de Auto – en Motorsport in zijn algemeenheid te bevorderen”
Zonder overdrijving kan nu, terugblikkend op het bijna 50-jarig bestaan van de club, gesteld worden dat die fusieclub daar ruimschoots in geslaagd is. Want de inkt van de statuten was nauwelijks opgedroogd of men begon op zolderkamertjes en huiskamers van de bestuursleden plannen uit te werken van te organiseren auto- en motorsport evenementen.

Inmiddels waren er ook berichten ontvangen dat er geacht werd dat er geen evenementen dienden te worden georganiseerd welke reeds door de HALMAC in Halle werden gehouden. Met het bestuur van deze buurt-vereniging werd daarom een “Herenakkoord” gesloten dat inhield dat in de toekomst de motocross – sport door de HALMAC zou worden georganiseerd en dat de ZAMC zich hoofdzakelijk zou bezig houden met het organiseren van andersoortige motorsport evenementen.
Vrij kort daarop, in 1974 al, werd de trialsport door de ZAMC in de Achterhoek geïntroduceerd en weer kort daarop, in 1978 werd de eerste betrouwbaarheidsrit ( later enduro genoemd) in onze Gemeente Zelhem verreden. De ZAMC had zijn eigen weg duidelijk gevonden……!

Maar hoewel we nu kunnen zeggen dat de trial – en enduro evenementen als specialiteit van de vereniging kunnen worden aangemerkt keek men vanaf de oprichting ook om zich heen of er wellicht ook in andere gemotoriseerde sporten evenementen georganiseerd konden worden.
Met veel enthousiasme en inzet togen de toenmalige bestuurders aan het werk en het resultaat mocht er zijn. In een lange reeks van jaren heeft de ZAMC zich als organiserende vereniging duidelijk onderscheiden. Zo werden er dus naast de trial en enduro, vele oriëntatieritten voor auto’s en motoren georganiseerd, maar ook grasbaanraces, motoball, 4 Wheeldrive rally’s en autocross wedstrijden. Begin  de 90-er jaren werd weer een nieuwe activiteit toegevoegd aan het vaste programma van de ZAMC, nl. het organiseren van toertochten voor motorrijders en nog weer wat later kwamen daar ook de off road activiteiten bij. In 1999 werd de 1e VMC rit georganiseerd, een mooie activiteit voor de bezitters van historische motoren. Van 2009 tot 2017 werden er samen met de eerder genoemde club de Halmac internationale SuperMoto wedstrijden georganiseerd. Veel activiteiten met allemaal potentie om er blijvend mooie evenementen van te maken. Maar toch moest de club om verschillende redenen activiteiten laten afvallen.
De laatste jaren staan de activiteiten van de club stevig in hun schoenen, waarbij trial, enduro / off road, toer en de VMC de jaarlijks vaste activiteiten zijn op de kalender.

Motorsportaccommodatie “de Langenberg” .
Waar vanaf de oprichting lang gezocht werd naar een vast honk, kan sinds begin deze eeuw de ZAMC beschikken over een eigen motorsportaccommodatie aan de Korenweg in Zelhem. Nadat hier eind vorige eeuw de regionale vuilnis stortplaats door de Regio Achterhoek / Provincie Gelderland was gesloten kon er gewerkt worden aan een nieuwe bestemming hiervan. Door prima samenwerking met allerlei instanties is het de bestuurders van de ZAMC gelukt om een flink deel van die berg ( ruim 6 ha. ) voor lange tijd vast te leggen voor activiteiten voor de club. Daarbij is deze bijzondere samenwerking beklonken met een officiële Omgevingsvergunning ( voorheen de milieuvergunning ) waardoor de club nu op legale wijze haar vele activiteiten voor een lange periode op “de Langenberg” kan blijven organiseren.

Bij een officiële (motorsport)accommodatie hoort natuurlijk een clubgebouw. In 2010 kon de club een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan en een zeer professioneel clubgebouw in gebruik nemen. Een clubhuis met alles er op en aan. Al enkele jaren daarvoor was al een forse berging gebouwd waarin alle materiaal kan worden opgeslagen, met daaraan weer vast gebouwd een flinke ruimte welke als een medisch centrum is ingericht.
Om de groei ambities van de club “bij te houden” is in 2019 besloten het clubgebouw flink uit te breiden voor de vele activiteiten met daarbij veel deelnemers en bezoekers.

Samenvatting:
Het ledenbestand van club vertoond al jaren een kleine groei, de teller staat op dit moment op 325 clubleden. Heel veel activiteiten voor de verschillende disciplines staan jaarlijks op de sport-en activiteiten kalender. Een aantal commissies zorgen dat deze evenementen succesvol worden georganiseerd, het dagelijks bestuur ondersteunt waar mogelijk.

Samengevat kan gesteld worden dat de gehele ZAMC organisatie mét de moderne huisvesting én een top terrein klaar is voor de toekomst zodat er nog lang vele mooie evenementen kunnen worden georganiseerd.

WAT DOEN WE?

meld je aan en rij met ons mee!

Wordt lid