De ZAMC beschikt inmiddels over een rijke clubhistorie

1972

De start van de Zelhemse Auto en Motorclub

De ZAMC werd opgericht door registratie van de oprichtingsacte bij een notaris op 4 november 1972.

De vereniging bestond destijds uit een klein groepje enthousiaste motorsportliefhebbers die afkomstig waren van de toenmalige supportersgroep "Jan van Beek".

Deze Zelhemse motorcrosser was in de zestiger jaren een getalenteerd motorcrosser én Enduro rijder.

Voor hem werd een supportersclub opgericht door plaatsgenoten en Enduro liefhebbers die hem zowel mentaal als financieel ondersteunde

 

De talenten van Jan van Beek werden ook internationaal erkent waardoor, na het boeken van de nodige nationale en internationale resultaten, Jan een contract aangeboden kreeg van de Nederlandse importeur van Husqvarna.

 

Met dit contract bij Jan op zak was het voor de supportersgroep niet langer noodzakelijk om Jan van Beek  financieel en anders te ondersteunen waarna de groep zich de vraag stelde hoe het verder moest met deze supportersgroep.

 

Rond die tijd werd door een van hen ook ontdekt dat er nog een “slapende” motorclub binnen de toenmalige gemeente Zelhem (nu gemeente Bronkhorst) bestond.

 

Deze was al jaren niet meer actief, maar beschikte nog wel over een kassaldo wat de moeite waard was. Men nam toen het wijze besluit om beide clubs te ‘fuseren’ en daarmee een nieuwe vereniging op te richten onder de naam "ZAMC" die, vervolgens volgens de toen opgestelde statuten, ten doel had de Auto -, en Motorsport in zijn algemeenheid in de gemeente Zelhem (nu Bronkhorst) bevorderen"

 

Zonder overdrijving kan nu, terugblikkend op het bijna 50-jarig bestaan van de club, gesteld worden dat die fusieclub daar ruimschoots in geslaagd is. Want de inkt van de statuten was nauwelijks opgedroogd of men begon overleggend op zolderkamertjes en in huiskamers van de (bestuurs)leden plannen uit te werken voor de te organiseren auto- en motorsport evenementen.

1974

Introductie Trial-sport

Inmiddels waren er ook berichten ontvangen dat er geacht werd dat er geen soortgelijke evenementen dienden te worden georganiseerd zoals die reeds door de buren van de HALMAC in Halle werden georganiseerd.

 

Met het bestuur van deze buren werd daarom een ‘Herenakkoord’ gesloten dat inhield dat in de toekomst de motorcross sport in de regio door de HALMAC zou worden georganiseerd en dat de ZAMC zich daarom exclusief bezig zal houden met het organiseren van andersoortige motorsport evenementen.

 

Vrij kort daarop, in 1974 al, werd de trialsport door de ZAMC in de Achterhoek geïntroduceerd en weer kort daarop, in 1978 werd de eerste betrouwbaarheidsrit ( de Jan van Beek Enduro genoemd) in onze Gemeente Zelhem c.q. Bronkhorst verreden. De ZAMC had zijn eigen weg duidelijk gevonden……!

1999

1e VMC Rit

Een grote sprong in tijd: sinds 1999 word als nieuwe activiteit van de ZAMC de 1e VMC rit georganiseerd door o.a. vrijwilligers vanuit de VMC met hulp van het OKT, een mooie activiteit voor de bezitters van historische motoren.

Voor actuele informatie: www.vmcmotor.com/activiteiten.php

2009 - 2017

Start SuperMoto

Van 2009 tot 2017 werden er samen met de HALMAC internationale SuperMoto wedstrijden georganiseerd op het industrie terrein van Zelhem.

Er waren  veel activiteiten met allemaal potentie om er blijvend mooie evenementen van te maken. Maar toch moest de club wegens een tekort aan vrijwilligers stoppen met de organisatie hiervan. Memorabel was dat ons lid, Fre Evers, geïnspireerd door deze nieuwe activiteit van de ZAMC (inmiddels geen junior meer 😊 ) zijn klasse als nieuweling wist te winnen.

2010

Vervanging clubgebouw

Door een periode van strenge winter met vorstverlet voor de leden die in de bouwwereld werken kon met hun medewerking in korte tijd een nieuw, ruimer en gemoderniseerd clubgebouw gerealiseerd worden tegen lage kosten voor

Uitbreiding Clubgebouw

2019 werd besloten het clubgebouw flink uit te breiden voor de vele activiteiten met daarbij veel deelnemers en bezoekers.

2019

Uitbreiding Clubgebouw

2019 besloten het clubgebouw flink uit te breiden voor de vele activiteiten met daarbij veel deelnemers en bezoekers.

2020

TRIAL GP

De organisatie en samenwerking van de ZAMC leden en de KNMV voor de trial GP 2020 was Indrukwekkend. Duizenden toeschouwers genoten van twee zonovergoten dagen sportieve prestaties op het hoogste niveau.

2022

50 jarig jubileum ZAMC

2022 was een echt jubileumjaar! De Zelhemse Auto- en Motor Club bestond 50 jaar!

Dat wij in 2022 het 50 jarig bestaan van de ZAMC mochten vieren was zondermeer een hoogtepunt. Een halve eeuw geleden is een aantal heel enthousiaste mensen gestart met een club die op dat moment het bestaansrecht nog helemaal moest bewijzen. Dat vervolgens de club de wind in de zeilen gehad heeft is wel duidelijk, maar dat ging echt niet zonder slag of stoot……...

Inmiddels is de ZAMC uitgegroeid tot een prachtige club met ca. 330 leden, heeft zij een geweldige eigen accommodatie opgebouwd, is zij en financieel kerngezond, oogst zij (inter)nationaal veel aanzien en waardering, en organiseert zij wedstrijden en evenementen in diverse motorsportdisciplines op het allerhoogste niveau.

Kortom, de ideeën die de oprichters destijds voor ogen hadden zijn op sublieme wijze tot uitvoering gebracht. Iedereen zal het er over eens zijn dan dit jubileum in 2022 terecht flink gevierd is. Het was een geweldige mijlpaal voor de gehele vereniging. Daar mochten en moesten we gewoon bij stilstaan! Maar stilstaan……… neen, dat is aan deze club niet besteedt.

We hebben tijdens de viering(en) kunnen genieten van dat we samen zoiets voor elkaar hebt gekregen, waarbij het heel duidelijk is dat al het succes te danken is geweest aan al die vrijwilligers en al die sponsoren, al die “onzichtbare” mensen achter de schermen die gezamenlijk jaar in jaar uit, keihard gewerkt hebben om van het prille clubje uit 1972 een club te maken van formaat.

Ook in de (verre) toekomst blijft de ZAMC (net als elke andere (motor sport) vereniging daarvan afhankelijk, de vrijwilligers. 

Deze club heeft heel veel geweldige wedstrijden georganiseerd, heel veel deelnemers welkom geheten en een groot plezier bezorgt en heel veel toeschouwers op het puntje “van de stoel” gebracht. Kortom: in die meer dan 50 jaar is er door samenwerking tussen alle vrijwilligers een geweldige club van gemaakt!

U bent daarom van harte uitgenodigd om als vrijwilliger in welke vorm dan ook een bijdrage aan de toekomst van de ZAMC te leveren want zonder vrijwilligers houdt de vereniging op te bestaan.

Dus laten we dat voorkomen en kom ons helpen de toekomst van de ZAMC te kunnen garanderen.