Marketing (sponsor werving) is óók een belangrijk onderdeel van de ZAMC.

Marketing (sponsor werving) is óók een belangrijk onderdeel van de ZAMC.

Dankzij onze trouwe sponsors kon onze club een (financieel) gezonde vereniging opbouwen.
Sponsoring bood deze vereniging destijds de mogelijkheid om de accommodatie aan te schaffen en vervolgens in goede staat te brengen en behouden, en daar vervolgens ieder jaar weer mooie wedstrijden te organiseren.

De bijdragen van de sponsors geeft de club daarnaast de mogelijkheid om de accommodatie en trainingsfaciliteiten, maar ook de wedstrijden, een professionele uitstraling te gegeven.
Daardoor trekt de vereniging weer nieuwe leden (en mogelijk) nieuwe beoefenaars van deze sporten aan.

Die accommodatie én die wedstrijden leveren vervolgens de mogelijkheid om daarvoor publiek uit te nodigen, wat het voor de sponsoren ook interessant maakt om de club te blijven ondersteunen. Daarmee is de cirkel rond.

In 1998 werd de club voor het eerst op het ‘commerciële’ vlak (maar uiteraard zonder winstoogmerk) actief .
Destijds werden sponsoren gezocht voor een ambitieus plan. Er is destijds door het bestuur een visie, zeg maar het toekomstperspectief voor de club, opgesteld. Daarin is een permanente sportaccommodatie voor de ZAMC als het ultieme doel bestempeld. Dit in de wetenschap dat die accommodatie op de voormalige vuilstort “de Langenberg” een serieuze optie was.

De sponsors zijn de club van meet af aan gunstig gezind geweest. Meerdere bedrijven zijn al die jaren bereidt geweest om de ZAMC, in welke vorm dan ook, financieel, dus in geld, of materieel, middels het doneren van middelen of het leveren van diensten, te ondersteunen

In sommige gevallen ook beiden!

Dit blijkt een wederzijds goed werkende formule en sindsdien verschijnt op de jaarlijks clubbalans telkens een substantieel bedrag, afkomstig van de sponsors.

Dit heeft er toe geleidt dat de club ook werkelijk de vurig gewenste accommodatie op de Langenberg heeft kunnen realiseren!

Toen er na het realiseren van deze locatie plannen werden gemaakt voor het bouwen van een nieuw clubgebouw (en een nieuwe loods) moest er financieel natuurlijk een flinke stap vooruit gezet worden, of simpel gezegd, er moest méér sponsorgeld in het laadje komen.

Ook dat lukte en, mede dankzij de fysieke bijdragen aan de bouw hiervan van een groot aantal leden, kon in 2010 het nieuwe clubgebouw officieel in gebruik genomen worden.

De organisatie van de EK trial in 2012 onderstreepte destijds de noodzaak om nog meer sponsorgeld te verwerven. De organisatie van de WK trial 2019 en de activiteiten in het kader van het vijftigjarige bestaan in 2022 spanden qua kosten uiteraard helemaal de kroon. Maar gelukkig zagen de sponsoren het wederzijds belang en konden de doelen dankzij hun bijdragen, en die van alle betrokken vrijwilligers, telkens gerealiseerd worden.

Momenteel beschikt de ZAMC over een grote groep vaste sponsors. Zij worden jaarlijks opgedeeld in sponsor categorieën. In overleg met elke sponsor wordt, door de marketing vertegenwoordiger van de club, jaarlijks de indeling hier in vastgesteld voor het komende motorsport jaar.

De sponsor categorieën zijn: Hoofdsponsors, Subsponsors en Bordsponsors.

Sinds 2014 heeft de ZAMC daarnaast een grote groep “ Vrienden van de ZAMC” aan de club weten te binden. 

Maar los van de mate van bijdrage, ELKE sponsor krijgt bij de ZAMC ruime aandacht, want grote sponsor of kleinere sponsor deze club heeft iedereen keihard nodig om haar ambities voor de toekomst te realiseren.

Duidelijke afspraken en de overeenkomstige uitvoering daarvan zorgen er voort dat de club anno nu een grote groep sponsors voor langere tijd aan zich heeft weten te binden.

In het oog spring dat een drietal bedrijven de ZAMC vanaf 1998 tot op de dag van vandaag trouw zijn gebleven.

Scheffer Keukens uit Zelhem, Enzerink grondverzet bedrijf uit Hengelo (GLD) en Brouwer uit Zwartebroek zijn bedrijven die nu al méér dan 25 jaar de club financieel flinke ruggensteun hebben gegeven. Dat is best iets om dankbaar voor te zijn!

Alle sponsors namens alle leden en vrijwilligers van de ZAMC BEDANKT!